«BULLETIN OF THE IRKUTSK STATE UNIVERSITY. GEOARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY, AND ANTHROPOLOGY SERIES»
ISSN 2227-2380 (Print)

List of issues > «Geoarchaeology, Ethnology, and Anthropology Series». 2016. Vol. 16

Upper Lena Buryats in the 19th Century (Ethnic Composition and Settlement)

Author(s)
B. Z. Nanzatov
Abstract

The article continues a series of research works on the ethnic composition of the Buryat population using a case study of the Steppe Dumas, national jurisdictions of the Russian Empire. Presents the study results of the ethnic composition and settlement of Buryats in the Upper Lena Steppe Duma and Lena Authority. The settlement territory of the Upper Lena Buryats is an “origin” land of the biggest tribal union of Buryats – Ekhirits. Ekhirit tribal alliance is the key part in the ethnogenesis of Buryats. Ethnic name “Buryat” firstly was assigned for two tribal alliances – Ekhirid and Bulgad, known as Ekhirit and Bulagat. Also Segenut tribe settled among Upper Lena Buryats. The ancestor of this tribe – Ööludei is the older brother of Buriadai, so this is the evidence of early substrate of Oirat-mongols in Baikal region. A detailed study of the Buryat settlement in the 19th century allows reconstructing the settlement boundary of the Buryat tribes, which are actual for early ethnic history of the region. Analysis of ethnic composition allows reconstructing separate stages of the ethnic history on the examples of small tribes that will expand the analytical material for depth consideration of Buryat ethnogenesis and comparison of the ethnic history of the region with archaeological sites. Based on the archival sources, published sources and field research materials there were reconstructed the ethnic composition and settlement areas of the Upper Lena Buryats in the 19th century. For the first time the author have compiled detailed maps of the Upper Lena Buryats with an indication of administrative borders and settlements.

Keywords
Buryats, ethnic territorial group, Steppe duma, ethnic composition, mapping
UDC
39(571.54)+346.231
References

Baldaev S. P. Rodoslovnye predaniya i legendy buryat [Genealogies story and legends of the Buryat]. Ulan-Ude, 1970, 364 p. (in Russ)

Vasilevich G. M. Evenkiisko-russkii slovar [Evenki-Russian dictionary]. Moscow, State Publishing House of Foreign and National Dictionaries, 1958, 802 p. (in Russ.)

Gosudarstvennyi arkhiv Irkutskoi oblasti (GAIO) [State archive of Irkutsk region]. Fund 152, List 1, File 12. (in Russ.)

Gosudarstvennyi arkhiv Respubliki Buryatiya (GARB) [State archive of the Republic of Buryatia]. Fund 4, List 1, File 4, Pages 4, 16 (in Russ.)

Gosudarstvennyi arkhiv Respubliki Buryatiya (GARB), lichnyi fond M. Malasagaeva [State archive of the Republic of Buryatia, personal fund of M. Malasagaev]. Fund 362, List 1, File 2, Page 10. (in Russ.)

Nadelyaev V. M., Nasilov D. M., Tenishev E. R., Shcherbak A. M., Borovkova T. A., Dmitrieva L. V., Zyrin A. A., Kormushin I. V., Letyagina N. I., Tugusheva L. Yu. Drevnetyurkskii slovar [Ancient Turkic dictionary]. Leningrad, Nauka Publ., 1969, 676 p. (in Russ.)

Kogunbaeva N. I. Altaisko-russkii slovar. Russko-altaiskii slovar [Altai-Russian dictionary. Russian-Altai dictionary]. Gorno-Altaisk, Altai Book Publ., 1991, 182 p. (in Russ.)

Luvsandendev A. Mongolsko-russkii slovar [Mongolian-Russian dictionary]. Moscow, State Publishing House of Foreign and National Dictionaries, 1957, 716 p. (in Mongol., in Russ.)

Malyavkin A. G. Tanskie khroniki o gosudarstvakh Tsentralnoi Azii [Tang Chronicles about the States of the Central Asia]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1989, 432 p. (in Russ.)

Materialy po issledovaniyu zemlepolzovaniya i khozyaistvennogo byta naseleniya Irkutskoi i Eniseiskoi gubernii. Karta Irkutskogo okruga Irkutskoi gubernii [Materials for the study of land use and economic life of the population of Irkutsk and Yenisei provinces. Map of Irkutsk district of the Irkutsk province]. Moscow, 1890. (in Russ.)

Mitroshkina A. G. Buryatskaya onimicheskaya leksika v russkikh istoricheskikh dokumentakh [Buryat onim lexicon in Russian historical documents]. Aktualnye problemy vostokovedeniya [Actual problems of Oriental studies]. Ulan-Ude, Buryat scientific center SB RAS Publ., 2001, P. II, pp. 141–143. (in Russ.)

Mitroshkina A. G. Lichnye imena buryat [Personal names of Buryat]. Irkutsk, Irkutsk State University Publ., 2007, 365 p. (in Russ.)

Nanzatov B. Z. Barguzinskii okrug v XIX veke (voprosy etnicheskoi istorii regiona i etnicheskii sostav naseleniya) [The Barguzin district in the XIXth century (problems of ethnic history of the region and the ethnic composition of the population)]. Vestnik Buryatskogo nauchnogo tsentra SO RAN [Bulletin of Buryat scientific center SB RAS], 2015a, Is. 2 (18), pp. 11–30. (in Russ.)

Nanzatov B. Z. Rannesrednevekovye (drevneuigurskie) etnicheskie svyazi Pribaikalya s Tsentralnoi Aziei (na primere etnonimov Buin i Abazai) [Early medieval (Old Uigur language) ethnic association of the Cis-Baikal region from Central Asia (on the example of ethnonyms Buin and Abazai)]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State University]. 2015b, Is. 10, pp. 169–172. (in Russ.)

Nanzatov B. Z., Sodnompilova M. M. Baitog: "Baruun buurahuud". Issledovanie lokalnoi gruppy buryat [Baitog: "Baruun buurahuud". The study of the local group of Buryat]. Narody i kultury Sibiri. Vzaimodeistvie kak faktor formirovaniya i razvitiya [Peoples and cultures of Siberia. Interaction as a factor of formation and development]. Irkutsk, 2005, Is. 4, pp. 47–54. (in Russ.)

Nanzatov B. Z. Status suffiksa -dar v buryat-mongolskikh i tyurkskikh etnonimakh [The status of the suffix -dar in the Buryat-Mongol and Turkic ethnonyms]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State University]. 2013, Is. 10, pp. 73–78. (in Russ.)

Nimaev D. D. Buryaty: etnogenez i etnicheskaya istoriya [Buryats: ethnogenesis and ethnic history]. Ulan-Ude, East-Siberian State Academy of Culture and Art Publ., 2000, 190 p. (in Russ.)

Okladnikov A. P., Zaporozhskaya V. D. Lenskie pisanitsy. Naskalnye risunki u derevni Shishkino [Lena carving. Petroglyphic drawing near the village of Shishkino]. Moscow, Leningrad, USSR Academy of Sciences Publ., 1959, 144 p. (in Russ.)

Pavlov E. V. K etimologii zapadno-buryatskogo (ekhiritskogo) rodovogo etnonima nekhelee/nekhelei [The etymology of the West-Buryat tribal of ethnonym nekhelee/nekhelei]. Imya. Sotsium. Kultura : materialy II Baikalskoi mezhdunarodnoi onomasticheskoi konferentsii [Name. Society. Culture : materials of the II Baikal International onomastic conference]. Ulan-Ude, Buryat State University Publ., 2000, pp. 122–124. (in Russ.)

Patkanov S. K. Statisticheskie dannye, pokazyvayushchie plemennoi sostav naseleniya Sibiri, yazyk i rody inorodtsev (na osnovanii dannykh spetsialnoi razrabotki materiala perepisi 1897 g.) [Statistical data showing the tribal composition of the population of Siberia, language and kind of foreigners (on the basis of a special development of the material to the 1897 census)]. Saint Petersburg, 1912, Tom 3: Irkutskaya guberniya, Zabaikal'skaya, Amurskaya, Yakutskaya, Primorskaya oblasti i ostrov Sakhalin [Vol. 3: the Irkutsk region, Zabaykalsky, Amur, Sakha, Primorye region and Island of Sakhalin], pp. 434–999. (Zapiski Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo Obshchestva po otdeleniyu statistiki Vyp. 3 [Notes of the Imperial Russian Geographical Society in the Department of statistics Vol. 3]). (in Russ.)

Rassadin V. I. Ocherki po istoricheskoi fonetike buryatskogo yazyka [Essays on the historical phonetics of the Buryat language]. Moscow, Nauka Publ., 1982, 199 p. (in Russ)

Rashid-ad-din. Sbornik letopisei [A collection of Chronicles]. Moscow, Leningrad, USSR Academy of Sciences Publ., 1952, Vol. 1, book 1, 221 p. (in Russ.)

Rumyantsev G. N. Rodo-plemennoi sostav verkholenskikh buryat [Congeneric composition of the Verkholensk Buryats]. Zapiski Buryat-Mongolskogo nauchno-issledovatelskogo instituta kultury [Note the Buryat-Mongolian Scientific Research Institute of Culture]. Ulan-Ude, 1951, Is. XII, pp. 78–108. (in Russ.)

Sevortyan E. V. Etimologicheskii slovar tyurkskikh yazykov [Etymological dictionary of Turkic languages]. Moscow, Nauka Publ., 1974, Vol. 1, 767 p. (in Russ.)

Sukhbaatar G. Syanbi [Xianbi]. Ulaanbaatar, 1971, 217 p. (in Mongol.)

Khangalov M. N. Sobranie sochinenii [Collected edition]. Ulan-Ude, Buryat book publishing house, 1958, Vol. 1, 551 p. (in Russ.)

Tsydendambaev Ts. B. Buryatskie istoricheskie khroniki i rodoslovnye [Buryat historical Chronicles and Genealogies]. Ulan-Ude, Buryat book publishing house, 1972, 662 p. (in Russ.)

Tsevel Ya. Mongol khelnii tovch tailbar tol [Etimologicheskii slovar mongolskogo yazyka] [Etymological dictionary of the Mongolian language]. Ulaanbaatar, 1966, 912 p. (in Mongol.)

Cheremisov K. M. Buryaad - orod toli. Buryatsko-russkii slovar [Buryaad - orod toli. Buryat-Russian dictionary]. Moscow, 1973, 804 p. (in Buryat, in Russ.)


Full text (russian)