«BULLETIN OF THE IRKUTSK STATE UNIVERSITY. GEOARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY, AND ANTHROPOLOGY SERIES»
ISSN 2227-2380 (Print)

List of issues > «Geoarchaeology, Ethnology, and Anthropology Series». 2017. Vol. 20

Ida Buryats in the 19th Century: Ethnic Composition and Settlement

Author(s)
B. Z. Nanzatov
Abstract
The article continues a series of research works on the ethnic composition of the Buryat population using a case study of the Steppe Dumas, national jurisdictions of the Russian empire in 19th century. This article studies the ethnic composition and settlement of Ida Buryats in the Ida Steppe Duma. The creation of the first Buryat territorial and administrative entities – Mirskaya Izba and Steppe Bureau and their further development to Steppe Dumas led to the formation of ethno-territorial groups of Buryat people, whose identity remains relevant in modern conditions. The ethnic composition and resettlement of the ethno-territorial group of the Ida Buryats is of great interest in connection with the study of Buryats ethnogenesis and the ethnic history of the Baikal region. This study continues the discussion about the origins and connections of Buryat tribes with the Mongolian, Turkic and Tungus tribes of Central Asia and Southern Siberia. One of the key ethnic groups of the Ida Buryats is the tribal union Obogoni Olon. Turkic medieval tribes of Southern Siberia and Central Asia took part in its formation. Medieval archaeological monuments in the valleys of rivers Angara, Osa, Obusa, Ulei, Unga are connected with this tribal union. In turn, this ethnic group took part in the formation of the Yakut (Sakha) ethnos. The presence among the Ida Buryats of ethnonyms of the late Mongolian tribes reflects the constant contacts of the Baikal region with the Central Asian region, and the Oirat ethnonyms indicate the existence of a medieval Oirat layer of the Yenisei-Baikal region. The author's version of the origin of ethnic groups that formed the ethno-territorial group of the Ida Buryats was proposed on the basis of the historical and linguistic analysis of macro-ethnonyms. The reconstruction of the network of settlement of Buryat ethnic groups in the investigated territory in the 19th century allowed to present the most complete picture of the settlement of the Ida Buryats with the maximum number of uluses and villages, existing at the end of the 19th century. Also, author's maps indicate the status of the territories, the ratio and density of settlement of the Buryat tribes.
Keywords
Ida Buryats, ethnic composition, tribal union, historical and linguistic analysis, settlement, reconstruction
UDC
39(571.54)+346.231
References

Aiyzhy E. V., Kongu A. A. Rodoplemennye gruppy tuvintsev Todzhinskogo raiona respubliki Tuva na sovremennom etape (po materialam polevykh issledovanii) [Clan and Tribal groups of Tuvans of Todzha region of the Republic of Tuva at the present stage (on materials of field research)]. Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ya. Iakovleva [Bulletin of the I. Y. Yakovlev Chuvash state pedagogical University]. 2013, Is. 4–1 (80), pp. 3–10. (In Russ.)

Baldaev S. P. Rodoslovnye predaniya i legendy buryat. [Genealogy stories and legends of Buryats]. Ulan-Ude, Buryat book publishing house, 360 p. (In Russ.)

Bertagaev T. A. Vnutrennyaya rekonstruktsiya i etimologiya slov v altaiskikh yazykakh [Internal reconstruction and etymology of words in Altai languages]. Problema obshchnosti altaiskikh yazykov [The problem of the community of Altai languages]. Leningrad, Nauka Publ., 1971, pp. 90–109. (In Russ.)

Cheremisov K. M., Shagdarov L. D. (Eds.) Buryatsko-russkii slovar [Buryat-Russian dictionary]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1973, 804 p. (In Buryat In Russ.)

Ermolova N. V. Evenki Tsentralnoi Sibiri: sotsialnaya organizatsiya i etnicheskaya struktura [Evenks of Central Siberia: social organization and ethnic structure]. Narody Sibiri v sostave gosudarstva rossiiskogo [The peoples of Siberia as part of the Russian state]. St. Petersburg, European House Publ., 1999, pp. 69–164. (In Russ.)

Khadakhne K. A. Predaniya o buryatskikh rodakh v Bokhanskom aimake [Traditions on the Buryat clans in the Bokhan aimak]. Buryatievedenie [Buryat studying]. 1927, Vol. 3–4, pp. 85–88. (In Russ.)

Khangalov M. N. Sobranie sochinenii [Works]. Ulan-Ude, Buryat Book Publ., 1958, Vol. 3, 422 p. (In Russ.)

Luvsandendev A. (Ed.) Mongolsko-russkii slovar [Mongolian-Russian dictionary]. Moscow, State publishing house of foreign and national dictionaries, 1957, 716 p. (In Mongol In Russ.)

Luvsandendev A., Solntsev V. M. (Eds.) Bolshoi akademicheskii mongolsko-russkii slovar [Large Academic Mongolian-Russian Dictionary]. Moscow, Academia Publ., 2002, Vol. 4, 532 p. (In Mongol In Russ.)

Materialy po issledovaniyu zemlepolzovaniya i khozyaistvennogo byta naseleniya Irkutskoi i Eniseiskoi gubernii. Karta Irkutskogo okruga Irkutskoi gubernii [Materials for the study of land use and economic life of the population of Irkutsk and Yenisei provinces. Map of Irkutsk district of the Irkutsk province]. Moscow, 1890. (In Russ.)

Nadelyaev V. M., Nasilov D. M., Tenishev E. R., Shcherbak A. M. Borovkova T. A., Dmitrieva L. V., Zyrin A. A., Kormushin I. V., Letyagina N. I., Tugusheva L. Yu. Drevneti-urkskii slovar [Old Turkic dictionary]. Leningrad, Nauka Publ., 1969, 676 p. (In Russ.)

Nanzatov B. Z. Administrativnye obrazovaniya buryat v Rossiiskoi imperii v XIX v. Kudinskaya stepnaya duma (rasselenie i etnicheskii sostav kudinskikh buryat) [The Buryat Jurisdictions in the 19th Century in Russian Empire: The Kuda Steppe Duma (Settlement and Ethnic Composition of the Kuda Buryats)]. Vestnik Buryatskogo nauchnogo tsentra SO RAN [The Bulletin of the Buryat Scientific Center of the SB RAS]. 2015, Vol. 1 (17), pp. 41–56. (In Russ.)

Natsagdorzh Ts. B. XVII zuuny Mongol–Oros khariltsaan dakh'khar'yaa asuudal [The issue of relations between Mongolia and Russia in the XVII century]. Ulaanbaatar, Admon Publ., 2013, 310 p. (In Mongol.)

Nyambuu Kh. Mongolyn ugsaatny zγi. Udirtgal [Mongolian ethnography. Introduction]. Ulaanbaatar, 1992, 198 p. (In Mongol.)

Paksoy H. B. Central Asia Reader: The Rediscovery of History. London, Routledge, 1994. 240 p.

Patkanov S. K. Statisticheskie dannye, pokazyvayushchie plemennoi sostav naseleniya Sibiri, yazyk i rody inorodtsev (na osnovanii dannykh spetsialnoi razrabotki materiala perepisi 1897 g.) [Statistical data showing the tribal composition of the population of Siberia, language and kind of foreigners (based on a special development of the material to the 1897 census)]. Tom 3: Irkutskaya guberniya, Zabaikalskaya, Amurskaya, Yakutskaya, Primorskaya oblasti i ostrov Sakhalin [Vol. 3: The Irkutsk province, Transbaikalia, Amur, Sakha, Primorye regions and Sakhalin Island]. St. Petersburg, 1912, Sh .Bussel Publ. House, pp. 434–999. (In Russ.)

Rassadin V. I. Ocherki po istoricheskoi fonetike buryatskogo yazyka [Essays on historic phonetics of the Buryat language]. Moscow, Nauka Publ., 1982, 199 p. (In Russ.)

Rumyantsev G. N. Idinskie buryaty (rodo-plemennoi sostav) [Ida Buryats (clan-tribal composition)]. Etnograficheskii sbornik [Ethnographic digest]. Ulan-Ude, 1969, Is. 5, pp. 76–104. (In Russ.)

Shcherbak A. M. Rannie tyurko-mongolskie yazykovye svyazi (VIII–XIV vv.) [Early Turkic-Mongolian language relations (VIII–XIV centuries)]. St. Petersburg, ILS RAS, 1997, 291 p. (In Russ.)

Snesarev G. P. Obyasnitelnaya zapiska k “Karte rasseleniya uzbekov na territorii Khorezmskoi oblasti (konets XIX – nachalo XX v.)” [Explanatory note to the "Map of the settlement of Uzbeks in the territory of Khorezm region (from late 19th to early 20th centuries]. Khozyaistvenno-kulturnye traditsii narodov Srednei Azii i Kazakhstana [Economic and cultural traditions of the peoples of the Central Asia and Kazakhstan]. Moscow, Nauka Publ., 1975, pp. 75–94. (In Russ.)Sukhbaatar G. Syanbi [Xianbi]. Ulaanbaatar, 1971, 217 p. (in Mongol.)

Vasilevich G. M. (Ed.) Evenkiisko-russkii slovar [Evenk-Russian dictionary]. Moscow, State publishing house of foreign and national dictionaries, 1958, 802 p. (In Russ.)


Full text (russian)