«BULLETIN OF THE IRKUTSK STATE UNIVERSITY. GEOARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY, AND ANTHROPOLOGY SERIES»
ISSN 2227-2380 (Print)

List of issues > «Geoarchaeology, Ethnology, and Anthropology Series». 2016. Vol. 18

Anthropological Characteristics of the Don Region Population of Abashevo Culture (Based on the Burial Mound Second Lipetsk)

Author(s)
M. M. Gerasimova, S. B. Borutskaya, S. V. Vasiliev, R. A. Tyurin
Abstract
The results published of the study of paleoanthropological material from the burial ground "Second Lipetsk mound", which belongs to the Don-Volga embodiment of Abashevo cultural-historical community. We have studied according to the standard program 2 cranial skull belonged to a man. In addition, were measured and studied 22 male and 2 female skeleton of varying degrees of preservation. Craniological features of found skulls show the absence of any unity of carriers of Abashevo cultural and historical entity as reported on the basis of archaeological material over a wide area. It can be concluded that in the Middle Don region were living representatives of Abashevo culture, similar in its characteristics with Abashevo people in Chuvashia, rather than with those buried in the Pepkino cemetery. The difference with the latter is with more mature Lipetsk skulls and height of the cranium. From other Chuvash skulls they differ by the size of the upper facial height. This population is also characterized by the average values of the index of limb proportions and varied body length – from low to high.
Keywords
Eastern Europe, Late Bronze Age, Abashevo archaeological culture, craniology, osteology
UDC
572.08(47)"6377"
References

Akimova M. S. Paleoantropologicheskie materialy s territorii Chuvashskoi ASSR [Paleoanthropological materials from the territory of the Chuvash ASSR]. Kratkie soobshcheniya Instituta etnografii AN SSSR [Brief reports of the Institute of Ethnography of USSR Academy of Sciences]. 1955, Is. 23, pp. 78–92. (In Russ.)

Akimova M. S. Antropologiya drevnego naseleniya Priuraliya [Anthropology of the ancient population of the Ural region]. Moscow, Nauka Publ., 1968, 119 p. (In Russ.)

Alekseev V. P. Osteometriya [Osteometry]. Moscow, 1966, 251 p. (In Russ.)

Alekseev V. P., Debets G. F. Kraniometriya. Metodika antropologicheskikh issledovanii [Craniometry. The methodology of anthropological research]. Moscow, Nauka Publ., 1964, 128 p. (In Russ.)

Debets G. F. Paleoantropologiya SSSR [Anthropology of USSR]. Trudy Instituta etnografii AN SSSR [Writings of the Institute of Ethnography of USSR Academy of Sciences]. Moscow, Leningrad, AS USSR Publ., 1948, 391 p. (In Russ.)

Denisova R. Ya. Etnogenez latyshei (po dannym kraniologii) [The ethnogenesis of Latvians (according craniology)]. Riga, Zinatne Publ., 1977, 359 p. (In Russ.)

Efimenko P. P., Tretiyakov P. N. Abashevskaya kultura v Povolzhie [The Abashevo culture in the Volga region]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [Materials and researches on archeology of the USSR]. 1961, Is. 97, pp. 43–111. (In Russ.)

Gerasimov M. M. Osnovy vosstanovleniya litsa po cherepu [The basics of restoring the face to the skull]. Moscow, Sovetskaya nauka Publ., 1949, 190 p. (In Russ.)

Gerasimov M. M. Vosstanovlenie litsa po cherepu: (sovremennyi i iskopaemyi chelovek) [Facial reconstruction on the skull: (modern and fossil man)]. Trudy Instituta etnografii im. N. N. Miklukho-Maklaya. Novaya seriya. T. 28 [Writings of the Institute of Ethnography named after N. N. Miklukho-Maclay. New series. T. 28]. Moscow, AS USSR Publ., 1955, 585 p. (In Russ.)

Golotvin A. N., Pryakhin A. D. Kompleks zakhoronenii dono-volzhskoi abashevskoi kultury Vtorogo lipetskogo kurgana [The complex of graves of Dono-Volga Abashevo culture of the Second Lipetsk burial mound]. Protsess kulturogeneza nachalnoi pory pozdnego bronzovogo veka Volgo-Uralskogo regiona: voprosy khronologii, periodizatsii, istoriografii [The process of cultural genesis to the initial Late Bronze Age of the Volga-Urals region: problems of chronology, periodization, and historiography]. Samara, SSSPU Publ., 2014, pp. 25–32. (In Russ.)

Gorbunov V. S. Abashevskaya kultura Yuzhnogo Priuraliya [The Abashevo culture of the Southern Ural region]. Ufa, BSPU Publ., 1986, 95 p. (In Russ.)

Gorbunov V. S. Bronzovyi vek Volgo-Uralskoi lesostepi [The Bronze Age of Volga-Ural forest-steppe]. Ufa, Bashkir State Pedagogical University Publ., 1992, 223 p. (In Russ.)

Kalinin N. F. Ekspeditsiya po zapadnym raionam Tatarskoi ASSR [Expedition to the Western regions of the Tatar ASSR]. Kratkie soobshcheniya Instituta istorii materialnoi kultury [Brief reports of the Institute of history of material culture]. 1952, Is. 44, pp. 52–66. (In Russ.)

Kazarnitskii A. A. Novye kraniologicheskie materialy iz Lipetskogo kurgana № 2 [New craniological materials from No. 2 Lipetsk barrow]. Zapiski Instituta istorii materialnoi kultury RAN [Notes of the Institute of history of material culture RAS]. St. Petersburg, Dmitrii Bulanin Publ., 2012, Is. 7, pp. 74–87. (In Russ.)

Khalikov A. Kh. Pamyatniki abashevskoi kultury v Mariiskoi ASSR [Sites of the Abashevo culture in the Mari ASSR]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [Materials and researches on archeology of the USSR]. 1961, Is. 97, pp. 157–256. (In Russ.)

Khalikov A. Kh., Lebedinskaya G. V., Gerasimova M. M. Pepkinskii kurgan: (Abashevskii chelovek) [Peplinski burial mound: (the Abashevo man)]. Trudy Mariiskoi arkheologicheskoi ekspeditsii T. 3 [Writings of Mari archaeological expedition vol. 3]. Yoshkar-Ola, Marknigoizdat Publ., 1966, 69 p. (In Russ.)

Khokhlov A. A. Novye kraniologicheskie materialy epokhi neolita s territorii lesostepnogo Povolzhiya v svyazi s problemoi proiskhozhdeniya uralskoi rasy [New craniological materials of the Neolithic from the territory of forest-steppe of the Volga region in connection with the problem of the origin of the Ural race]. Vestnik antropologii [Journal of Anthropology]. 1996, Is. 1, pp. 121–141. (In Russ.)

Khokhlov A. A. Raritetnye paleoantropologicheskie materialy epokhi srednei bronzy Samarskogo Povolzhiya i Priuraliya [Rare paleoanthropological materials of the Middle Bronze Age in the Samara Volga and Ural regions]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN [Bulletin of the Samara scientific center RAS]. Samara, 2010, Vol. 12, Is. 6, pp. 248–251. (In Russ.)

Khrisanfova E. N. Evolyutsionnaya morfologiya skeleta cheloveka [Evolutionary morphology of the human skeleton]. Moscow, MSU Publ., 1978, 216 p. (In Russ.)

Krainov D. A. Kukhmarskii kurgannyi mogilnik [The burial mound burial ground of Kukhmarsky]. Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief reports of the Institute of Archaeology]. 1962, Is. 88, pp. 51–63. (In Russ.)

Krivtsova-Grakova O. A. Abashevskii mogilnik (raskopki 1945 g.) [The Abashevo burial ground (excavations 1945)]. Kratkie soobshcheniya Instituta istorii materialnoi kultury [Brief reports of the Institute of history of material culture]. 1974, Is. 17, pp. 92–98. (In Russ.)

Liberov P. D. Plemena Srednego Dona v epokhu bronzy [The tribes of the Middle Don River in the Bronze Age]. Moscow, Nauka Publ., 1964, 208 p. (In Russ.)

Mamonova N. N. Opredelenie dliny kostei po ikh fragmentam [Determining the length of the bones by their fragments]. Voprosy antropologii [Questions of Anthropology]. 1968, Is. 29, pp. 171–177. (In Russ.)

Merpert N. Ya. Abashevskie kurgany Severnoi Chuvashii (raskopki 1957–1958 gg.) [Abashevo burial mound of North of the Chuvash Republic (excavations of 1957–1958)]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [Materials and researches on archeology of the USSR]. 1961, Is. 97, pp. 111–156. (In Russ.)

Pryakhin A. D. Abashevskaya kultura v Podonie [The Abashevo culture in the Don region]. Voronezh, Voronezh University Publ., 1971, 214 p. (In Russ.)

Pryakhin A. D. Yugo-zapadnye predely donsko-volzhskoi abashevskoi kultury [South-Western limits of the Don-Volga Abashevo culture]. Problemy istorii i arkheologii Ukrainy [Problems of History and Archeology of Ukraine]. Kharkov, 1997, pp. 18. (In Russ.)

Roginskii Ya. Ya., Levin M. G. Osnovy antropologii [The basics of Anthropology]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1978, 528 p. (In Russ.)

Salnikov K. V. Abashevskaya kultura na Yuzhnom Urale [The Abashevo culture in the Southern Urals]. Sovetskaya arkheologiya [Soviet archaeology]. 1954, Is. 21, pp. 52–94. (In Russ.)

Salnikov K. V. Novye pamyatniki abashevskoi kultury v Yuzhnoi Bashkirii [New sites of the Abashevo culture in the Southern Bashkiria]. Kratkie soobshcheniya Instituta istorii materialnoi kultury [Brief reports of the Institute of history of material culture]. 1957, Is. 67, pp. 83–88. (In Russ.)

Salnikov K. V. Ocherki drevnei istorii Yuzhnogo Urala [Essays of ancient history of southern Ural]. Moscow, Nauka Publ., 1967, 408 p. (In Russ.)

Shevchenko A. V. Paleoantropologicheskie dannye k voprosu o proiskhozhdenii naseleniya srubnoi kulturno-istoricheskoi oblasti [Paleoanthropology data to a question about the origin of the population of Srubna culturally-historical region]. Problemy antropologii drevnego i sovremennogo naseleniya Severa Evrazii [Problems of anthropology of ancient and modern populations of Northern Eurasia]. Leningrad, 1984, pp. 55–74. (In Russ.)

Shevchenko A. V. Antropologiya yuzhno-russkikh stepei v epokhu bronzy [Anthropology of the South Russian steppes in the Bronze Age]. Antropologiya sovremennogo i drevnego naseleniya Evropeiskoi chasti SSSR [Anthropology of modern and ancient population of the European part of the USSR]. Leningrad, 1986, pp. 121–125. (In Russ.)

Smirnov A. P. K voprosu o formirovanii abashevskoi kultury [The question of the formation of the Abashevo culture]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [Materials and researches on archeology of the USSR]. 1961, Is. 97, pp. 15–26. (In Russ.)

Trofimova T. A. Etnogenez tatar Povolzhiya v svete dannykh antropologii [Ethnogenesis of the Tatars of the Volga region in the light of the data of anthropology]. Trudy Instituta etnografii AN SSSR [Writings of the Institute of Ethnography AS USSR]. Moscow, Leningrad, AS USSR Publ., 1949, Vol. 7, 264 p. (In Russ.)


Full text (russian)